• Kontak Kami

  • Arsip

  • Kategori

  • Klik tertinggi

    • Tidak ada
  • Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

    Bergabunglah dengan 15 pengikut lainnya

  • Kepencet

  • Iklan

Kenapa gagal wawancara ??!???


Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan Keraton tengah dilakukan beberapa test wawancara untuk “tidak” menerima calon karyawan baru. Tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yg nDaksempurna).

Berikut ini beberapa cuplikan dari wawancara antara Pewawancara dan calon karyawan dari 11 pertanyaan Bagi yang tidak memahaminya nggih nyuwun sewu . . .mbukak kamus mawon kamus Jowo :


Pertanyaan 1 :
P : Kowe nduwe omah opo durung . . . . . ?
a : Dereng . . . .
P : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
a : Lho kok ngaten . . . . . ?
P : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
a : Ah . . . mboten kok. Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
P : Yo malah ora ketompo
a : Lho kok ngaten . . . . . ?
P : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang-nongkrong ae.

Pertanyaan 2 :
P : Kowe nduwe motor opo ora . . . . ?
b : Mboten.
P : Yo ora ketompo
b : Lho kok mboten ketompo ?
P : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
b : Sak janipun gadhah, ning tasih teng kampung. Gampil mangke kulo beto mriki.
P : Wah malah rak ketompo . . . .
b : Lho kok mboten ketompo ?
P : Tempat parkire wis rak cukup.

Pertanyaan 3 :
P : Kowé wis lulus sarjana tenan . . . . . ?
c : Sampun pak . . . .
P : Lho nek kowe sarjana malah ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén mbayaré murah
c : Sakjanipun kulo tasih badhe skripsi
P : Wis malah ora ketompo meneh . . . . .
c : Lho kados pundi to niki . . . . ?
P : Mengko kowé nek kerjo mung ngetik nggawe skripsimu, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo dadi perusahaan iki mbok apusi.

Pertanyaan 4 :
P : Kowé seneng guyon opo ora ?
d : Mboten pak, kulo serius yén nyambut damel.
P : Yo rak ketompo . . . . .
d : Wah . . . . . kok ngoten to?
P : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
d : Sak jané nggih sekedhik-sekedhik remen guyon.
P : Malah ora ketompo meneh.
d : Lho kok ngoten. . . . . .
P : Engko kowé mung ndagel nglawak ae crito crito sing lucu lucu. . . . . . .

Pertanyaan 5 :
P : Kowé mau mréné numpak opo ?
e : Nitih mobil
P : Kowé ora ketompo meneh
e : Sebabipun nopo…?
P : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayarne terus
e : Wo, kulo wau namung mboncèng kemawon, kok
P : Nek ngono caramu yo ora ketompo
e : Lho, lha kok ngoten . . . ?
P : Mengko kowe mung gawéné mboncéng mobil kantor. Ngrusuhi, dipetak petuk ae gaweanmu.

Pertanyaan 6 :
P : Anakmu akèh opo sithik ?
f : Kathah pak
P : Kowé ora ketompo meneh.
f : Sebabipun nopo ?
P : Mengki nyambut gawemu ora tenanan, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
f : Lha wong namung anak adopsi, kok.
P : Tambah ora ketompo
f : Lho, lha kok ngoten. . . ?

P : Gawé anak aé aras-arasen, opo manèh nyambut gawé, dasar malesan kowe.

Pertanyaan 7 :
P : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?
g : Dèrèng ngertos.
P : Nek ngono caramu kowé ora ketompo meneh.
g : Sebabipun nopo nggih ?
P : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané piye jal ?
g : Oo, nèk damelan niku sampun ngertos kok pak
P : Tambah ora ketompo meneh
g : Lho, lha kok . . . ?
P : Kowé rak mung arep keminter, kementhusan to ngece karo aku ?

Pertanyaan 8 :
P : Kowe ngerti kahanan kantor kéné durung
h : Dèrèng ngertos wong nembe sepindah niki
P : Nek ngono kowé ora ketompo meneh
h : Sebabipun nopo ?
P : Arep nyambut gawé kok ora ngerti kantoré ?
h : Nggih, sekedhik-sekedhik sampun ngertos kok
P : Tambah ora ketompo
h : Lho, lha kok . . . ?
P : Nek ngono caramu kowé engko senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to, yo rak ?

Pertanyaan 9 :
P : Kowé kerep loro po rak?
i : Mboten
P : Kowé ora ketompo
i : Sebabipun ?
P : Engko kowe mesthi kerep mbolos, wong arang-arang gering
i : Wah, sakjanipun nggih asring sakit
P : Tambah ora ketompo
i : Lho, lha kok . . . ?
P : Kantor iki ora nompo karyawan pileren, nyethutur.

Pertanyaan 10 :
P : Kowé biso main Internét ?
j : mBoten
P : Kowé ora ketompo meneh
j : Sebabipun ?
P : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
j : Wah, sakjanipun nggih saged mung kulo isin.
P : Tambah ora ketompo
j : Lho, lha kok . . . ?
P : Engko kowe mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, to? Ngenték-entekké pulsa !

Pertanyaan 11 :
P : Sak jane kowe waras opo ora?
k : Lha, kulo nggih waras to Pak!
P : Wah wis ketiwasan kowe rak ketompo . . . . . . .
k : Kenging nopo . . . . . ?
P : Mengko kowe mesthi ora krasan kerjo neng kene.
k : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun radi edan.
P : Malah tambah ra ketompo . . . . . .
k : Pripun to niki . . . . ?
P : Mengko aku dadi nduwe saingan . . . . . . . . . .

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: